ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 16 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
 
     


ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


*************************
รายละเอียดการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร
Image result for pdf