ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.61 ถึงวันที่ 4 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายางและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา รุ่นที่ 3
 
     

     วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายางและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ นางดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงงานยางในภาคใต้ เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้สนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

     ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคายางพาราในอนาคตอีกด้วย

คลิปข่าว  >>  Click