ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.61 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพ วิศวะแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
     โครงการ "วิศวะแนะแนวสัญจร" ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันทักษิณ ได้เดินทางร่วมกับคณะอื่นๆ สังกัดวิทยาเขตพัทลุง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่นำไปฝากน้องๆ มีความหลากหลาย และสามารถชี้เป้าความคิด เพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับเลือกที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้

     โดยปีนี้ทางคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนดังต่อไปนี้

     1. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
     2. โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
     3. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
     4. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
     5. โรงเรียนพระแสงวิทยา
     6. โรงเรียนบ้านนาสาร
     7. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
     8. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
     9. โรงเรียนตรังวิทยา
     10. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
     11. โรงเรียนกันตังพิทยากร
     12. โรงเรียนสตูลวิทยา
     13. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
     14. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
     15. โรงเรียนท่าศิลาบํารุงราษฎร์
     16. โรงเรียนละงูพิทยาคม
     17. โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
     18. โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
     19. โรงเรียนควนขนุน
     20. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
     21. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
     22. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
     23. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
     24. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม


     **ครั้งต่อไปจะไปเยี่ยมโรงเรียนใด โปรดติดตาม.........