ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.62 ถึงวันที่ 21 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์)
 
     


ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


*************************
รายละเอียดการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร
Image result for pdf