คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

Faculty of Engineering, Thaksin University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

  074-609600 ต่อ 3602-3

 065-0428445


  Engineeringtsu1@gmail.com

        Eng.tsu60@gmail.com (ภารกิจรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์)

  Facebook

 engtsu หรือ 0650428445

 @EngTsu60