คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน กลับหน้าหลัก

นิสิตสามารถยื่นข้อเสนอแนะ ขออุทธรณ์ หรือขอทราบรายละเอียด และวิธีการประเมินของผู้สอน ได้เป็นลำดับ ดังนี้

1. นิสิตสามารถติดต่อเข้าพบอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง เพื่อขอทราบรายละเอียด และวิธีการประเมิน

2. นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อประธานหลักสูตรได้ ในกรณีที่นิสิตยังมีข้อสงสัย จากข้อที่ 1 และสามารถยื่นเอกสารแสดงความจำนงได้ที่กล่องรับเรื่องร้องเรียน หน้าห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน หากไม่ประสงค์ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์/หลักสูตร ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติ

**การส่งข้อร้องเรียน**

ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์/หลักสูตร สามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์/หลักสูตร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

Download แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน   ระบบออนไลน์