มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 2/62
[ประกาศผล] Young Smart TSU (TCAS 62 รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
[TCAS รอบที่ 2] ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2562
[แก้ไข/เพิ่มเติม] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Young Smart TSU ครั้งที่ 3 (TCAS 1) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2561
รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ กำหนดการวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2 (TCAS 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ: Young Smart TSU (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โควตา (สอบสัมภาษณ์)


หน้าที่ :